fbpx
Skip links

Strengere handhaving op het rechtmatig gebruik van cookies

Per 1 januari 2024 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) strenger handhaven op het rechtmatig gebruik van cookies. In het kader van deze aankomende wijzigingen willen we je graag informeren over de noodzaak om je cookiebeleid te controleren op correctheid. Wanneer niet aan de richtlijnen wordt voldaan, zullen zij sancties treffen in de vorm van geldboetes. Middels dit blog willen we je informeren over deze richtlijnen en wat ze inhouden.

Het cookiebeleid is onderdeel van de privacy policy

Je privacy policy is een verplicht onderdeel van een website. Omdat het cookiebeleid een onderdeel is van de privacy policy, moet jouw privacy policy alle noodzakelijke informatie bevatten over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies op je website. Het cookiebeleid moet gedetailleerd zijn en alle cookies benoemen die op je website worden gebruikt, inclusief cookies van derden. Deze transparantie is essentieel om je bezoekers volledig te informeren over welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

Inzetten van een cookiebanner

Ten tweede is het van belang dat je je websitebezoekers op de juiste manier informeert over cookies en expliciete toestemming vraagt voor het gebruik van cookies. Dit kun je realiseren door middel van een cookiebanner. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat wanneer een bezoeker beslist dat er geen cookies getrackt mogen worden, er onder de nieuwe wetgeving ook absoluut geen gegevens meer mogen worden getrackt. Op dit moment komt het nog voor dat op websites, zelfs na het klikken op “cookies afwijzen”, cookies nog steeds worden getrackt. Dit is volgens de wetgeving niet toegestaan. De wetgeving stelt ook dat er een evenwichtige keuze moet worden geboden tussen het accepteren en afwijzen van cookies, waarbij bijvoorbeeld kleurgebruik en andere visuele elementen gelijkwaardig zijn.

Hulp bij het opstellen of opfrissen van je cookiebeleid

Wil je ervoor zorgen dat je privacy- en cookiebeleid volledig juridisch correct is, dan kun je de diensten inschakelen van een gespecialiseerde jurist. Mocht je behoefte hebben aan een grondige juridische controle, dan brengen wij je graag in contact met de juiste specialist.

Auteur

Leave a comment