fbpx
Skip links

Privacy Policy

 

PRIVACY STATEMENT
Supportflex gevestigd en kantoorhoudende te (7532 SN) Enschede aan de Euregioweg 330, hierna verder te noemen: “Supportflex”, houdt zich bezig met online marketing en aanverwante dienstverlening. Voor de dienstverlening door Supportflex is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt

In dit privacy statement zal Supportflex toelichten welke persoonsgegevens zij verwerkt en waarom. Supportflex hecht daarbij aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, geheel in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming; Tijs Baas, bereikbaar op het telefoonnummer: 053-461 2808 en per e-mail op: t.baas@supportflex.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Supportflex verwerkt voor zover noodzakelijk en op een rechtmatige verwerkingsgrondslag gebaseerd de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens, betalingsgegevens, contactgegevens.

Bent u benieuwd of wij- en zo ja welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen? Neem dan contact met ons op. U heeft immers (onder meer) het recht op inzage in deze verwerkingen.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Supportflex verwerkt uw persoonsgegevens om een aantal redenen. Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerkt als u daar toestemming voor geeft door deze gegevens in te voeren in het contactformulier op de website.

Supportflex verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk daarbij aan de situatie dat Supportflex in opdracht van uw bedrijf uw online marketing verzorgt. Het is onvermijdelijk dat Supportflex ten behoeve van die overeenkomst bijvoorbeeld uw contactgegevens, betalingsinformatie en andere (persoons)gegevens verwerkt. Zonder deze gegevens kan Supportflex die overeenkomst immers niet uitvoeren. Supportflex zal in het verlengde van haar dienstverlening tevens, mits u daar toestemming voor hebt verleend, uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen of om u verder te adviseren op het gebied van online marketing.

Tot slot kan het zijn dat uw (persoons)gegevens worden verwerkt ten gevolge van de cookies die Supportflex gebruikt om de effectiviteit en het gebruiksgemak van haar website te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt en hoe u de website gebruikt. Voor deze gegevensverwerkingen wordt vooraf bij uw eerste bezoek aan de website om toestemming gevraagd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN WIJ EN WAAR?
Wij bewaren uw persoonsgegevens telkens niet langer dan noodzakelijk. Als wij uw persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij uiteraard op uw eerste verzoek die gegevens weer verwijderen. Overigens is het goed hierbij te vermelden dat de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming rechtmatig blijft.

Voor zover fiscaal relevant en noodzakelijk bewaren wij betalingsgegevens zeven jaar. Uw persoonsgegevens worden uiteraard zorgvuldig bewaard. Voor zover wij daar verwerkers voor gebruiken, maken wij enkel gebruik van vertrouwde partijen zodat een veilige verwerking zoveel mogelijk is geborgd. Ook met vragen over de bewaring van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard gerust contact opnemen.

COOKIES

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE?
Als betrokkene heeft u recht op gegevensbescherming, welk recht Supportflex vanzelfsprekend zal eerbiedigen. Om u over uw rechten te kunnen informeren zal Supportflex uw belangrijkste rechten kort toelichten. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze onder omstandigheden te laten veranderen of verwijderen. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer juist zijn, of als u vindt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden. Ook kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld ten aanzien van welke persoonsgegevens van u verwerkt mogen worden, of op welke wijzen dat toegestaan is. Ook heeft u het recht om de door Supportflex verwerkte persoonsgegevens digitaal aangeleverd te krijgen en aan een derde partij over te dragen. Uiteraard kunt u ook vragen om een afschrift van uw persoonsgegevens die door Supportflex verwerkt worden.

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene kunt u zoals gezegd contact opnemen. Voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking van de verwerking of een afschrift kunt u zich wenden tot Tijs Baas. Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kan Supportflex u verzoeken u middels een rechtsgeldig identificatiemiddel te identificeren, bijvoorbeeld door een geldige kopie van uw identiteitsbewijs waarin uw BSN-nummer zwart is gemaakt, of door uw identiteitsbewijs bij Supportflex op kantoor te tonen. Verzoeken worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, waarbij in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek zal worden gereageerd.

Wanneer u een klacht wilt indienen dan kunt u hiervoor tevens contact opnemen met Tijs Baas, of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

LEADINFO

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

WIJZIGINGEN
Supportflex behoudt zich het recht voor om haar privacy statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit statement te bestuderen zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de meest actuele versie.

VRAGEN
Mocht u na bestudering van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tijs Baas, bereikbaar op het telefoonnummer: 053-461 2808 en per e-mail op: t.baas@supportflex.nl.