Skip links

Zoekmachine optimalisatie

Wat is SEO

Zoekmachine optimalisatie oftewel SEO ( Search Engine Optimization) heeft als doel om zoveel mogelijk bezoekers naar uw website te krijgen via topposities in de organische (niet-betaalde) zoekresultaten.

SEO-Triangle

SEO kunt u opdelen in 3 belangrijke onderdelen. Deze 3 onderdelen zijn de inhoud, techniek en de populariteit van uw website. Deze onderverdeling noemen we ook de SEO Triangle. De juiste combinatie op deze 3 vlakken bepaald voor een groot deel de positie van een pagina op een bepaalde zoekopdracht.

Techniek

Om door een zoekmachine gevonden te worden, is het van belang dat de website leesbaar en zichtbaar is voor een zoekmachine. Dit is een essentieel onderdeel, want als een zoekmachine een website niet goed kan lezen of kan vinden, dan zal de pagina nooit hoog in de resultaten van een zoekmachine komen. Aangezien zoekmachines niet als mensen lezen, is

het belangrijk dat het geschreven is in de taal dat een zoekmachine wel kan lezen. Hiervoor wordt vaak een leesbare code gebruikt, zoals HTML, CSS of een combinatie ervan.

Voor zoekmachines is het belangrijk dat de tekst overzichtelijk is. Dit kunt u doen door tussenkopjes te gebruiken, de zogenaamde “Heading Tags”. Door de code achter de heading tags weten zoekmachines wat de belangrijkste punten zijn op een website. Ook kunt u communiceren door middel van afbeeldingen, al ziet de zoekmachine de afbeeldingen zelf niet. Door een titel aan de afbeelding te geven en het bestandsnaam van de afbeelding weten zoekmachines wat er op de afbeelding zou moeten staan.

Inhoud

Om uw website zo hoog mogelijk in de zoekresultaten te krijgen is het van belang dat uw website relevant is aan uw gebruikers. Dit doet men door relevante content of inhoud te plaatsen. Dit heeft te maken dat zoekmachines een hogere waardering krijgen als ze de relevante zoekresultaten aan hun gebruikers aanbieden. Om zo hoog mogelijk in de resultaten te komen, moet er ingespeeld worden op de meest gebruikte zoekwoorden en zoekwoordcombinaties. Deze zoektermen wordt geplaatst bij de verschillende teksten, titels, meta-tags, etc., op uw pagina’s. Relevante zoektermen kunnen branche- of product gericht zijn, bijvoorbeeld bakkerij of brood bakken. Maar het kan ook regio gebonden zijn, bijvoorbeeld Overijssel of Enschede. Door vaak deze zoektermen te gebruiken, zullen de zoekmachines de pagina’s erkennen als relevant. Echter te vaak een zoekterm gebruiken kan ook averechts werken, dit noemt men “Keyword Spammen”. Bij “Keyword Spammen” wordt er gekeken naar de percentage van bepaalde woorden en woordcombinaties. Op het moment dat deze woorden of combinaties te vaak voorkomen, dan zal een zoekmachine deze termen niet meer meenemen voor bepaling van de zoekresultaten.

Populariteit

Bij populariteit voor SEO moet u denken aan zogenaamde “backlinks”.  Backlinks zijn links naar uw website vanuit andere websites. Maar niet elke backlink zal zorgen dat u hoger in de zoekresultaten komt. Dit heeft namelijk te maken met de autoriteit en relevantie die de website heeft, die naar uw website linkt. Ook heeft het te maken of een zoekmachine de link mag volgen. De autoriteit van een pagina en een domein hebben o.a. te maken met hoe vaak een website en pagina van de website worden bezocht en de hoogte van de autoriteit van de backlinks naar die pagina. Ook bij deze pagina’s wordt er gekeken of de links gevolgd mogen worden. Links die niet gevolgd mogen worden, noemt men een ”No Follow” link. Deze links worden doormiddel van een stukje code aangegeven dat een zoekmachine deze niet verder moet volgen voor de zoekresultatenpagina. Ook de tekst die aan een link meegegeven wordt is van belang, deze tekst noemen we een “Anchortekst”. Deze anchortekst wordt namelijk meegenomen als informatie voor zoekmachines.

Relevantie

Zowel bij content als bij populariteit is het van belang dat er gelet wordt op de relevantie van de tekst en de inkomende links. Relevante inhoud kun je op veel manieren creëren. Wij analyseren het aanbod qua diensten of producten van de onderneming en vertalen dit naar diverse pagina’s binnen de website. De nieuwe pagina’s zullen aansluiten bij een aantal aspecten:

  • Het zoekgedrag van de doelgroep. We gebruiken dezelfde bewoording voor de diverse producten of diensten als de doelgroep. Om er achter te komen welke termen men gebruikt doen we een zoekwoord analyse.

De geselecteerde termen zullen niet alleen op de pagina’s van de betreffende site zelf geplaatst worden. Tevens zal dezelfde opbouw van termen gebruikt worden bij het vergroten van de populariteit. Er worden enkel sites benaderd die relevant zijn voor het onderwerp. Ook de tekst rondom de te plaatsen link wordt zo relevant mogelijk gemaakt voor de geselecteerde zoektermen.

Focus op Enschede en Twente

Door jarenlange focus op bepaalde termen te hebben weten wij als geen ander relevante termen en partners te verkrijgen voor de regio Enschede en Twente. Hierdoor zal ons model perfect aansluiten bij ondernemingen en business units die ook een lokale focus hebben in dit gebied.

Gebruikersgedrag

Buiten de driehoek maar zeker niet onbelangrijk valt het gedrag van de gebruikers. Zoekmachines zijn tegenwoordig zelf lerend. Met andere woorden “een zoekmachine gaat zelf op zoek naar het beste zoekresultaat voor een gebruiker”. Hiervoor worden allerlei factoren gebruikt (zoals die uit de SEO-triangle). Maar ook allerlei gebruikersdata. Wij helpen onze klanten daarom ook om hierboven genoemde aspecten zodanig in te richten dat ze optimaal aansluiten bij de verwachting en behoeftes van uw bezoeker. Zo krijgt u naast een tevreden (be)zoeker ook een positieve invloed op uw zoekmachines posities.

Wat bieden wij?

Kort samen gevat, bij SEO zijn vooral de inhoud, techniek en populariteit van uw website van belang. De website moet leesbaar zijn en als u op bepaalde termen gevonden wilt worden, moet een zoekmachine ook het idee krijgen dat uw pagina over dat specifieke onderwerp gaat. Ook het goed bijhouden of verversen van inhoud is van belang. SEO is dus geen éénmalige handeling maar een voortdurend proces van meten, analyseren en verbeteren.

De werkwijze die wij hanteren start altijd met een analyse. Uit de analyse komen een aantal kansen naar voren. Iedere kans die wij signaleren wordt opgeknipt tot kleine concrete taken. Deze taken worden vervolgens ingepland en uitgevoerd door een specialist.

Belangrijke taken die wij vaak op het SEO gebied uitvoeren zijn:

  • Het creëren van interessante pagina’s voor uw bezoekers. Deze pagina’s sluiten altijd aan bij de behoeftes die een potentiele gebruiker heeft.
  • Technische verbeteringen vinden en doorvoeren.
  • Het vergroten van de populariteit van uw website. Ook wel outreach of linkbuilding genoemd.
  • Het verrijken van de bestaande inhoud van de bestaande pagina’s zodat ze aantrekkelijker, duidelijker, relevanter of gebruiksvriendelijker worden voor uw bezoeker. Een pagina kan verrijkt worden door inhoud toe te voegen zoals tekst, afbeeldingen, knoppen of video. Maar soms is het opnieuw opmaken van de pagina van belang.
  • Analyseren van statistieken en zoekwoordposities om zodoende nieuwe kansen op te merken.

Mocht u graag meer te weten willen komen over SEO, neem dan gerust contact op. We helpen u graag verder!